Регуляторна діяльність

Проекти регуляторних актів на 2017 рік


Назва проекту регуляторного акта Обґрунтування необхідності Орієнтовний термін підготовки Структурні підрозділи, що розроблятимуть регуляторний акт Файли
1 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації» Регламент Європейської Комісії (ЄС) №1178/2011 року від 03 листопада 2011 року

І квартал

Департамент льотної експлуатації Наказ
Авіаційні правила
Аналіз регуляторного впливу
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу
2 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для виконання повітряних перевезень» Регламент Європейської Комісії (ЄС)№ 965/2012 від 05 жовтня 2012 року

І квартал

Департамент льотної експлуатації
3 Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою забезпечення рівного доступу авіаперевізників до ринку повітряних перевезень, а також розвитку та захисту конкуренції в галузі цивільної авіації  

ІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила Порядок надання прав
Пояснювальна записка
Аналіз регуляторного впливу
Наказ
Повідомлення про оприлюднення
Довідка acquis ЄС
4 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України»

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Наказ Дозволи на виконання польотів

Проект авіаційних правил Дозволи на виконання польотів

Додатки до Правил Дозволи на виконання польотів

Повідомлення про оприлюднення Дозволи на виконання польотів

Пояснювальна записка Дозволи на виконання польотів

5 Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою актуалізації вимог до суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та спрощення процедури сертифікації таких субєктів

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
6 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації  персоналу обслуговування повітряного руху» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації

ІII квартал

Департамент аеронавігації 
7 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою впровадження регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 139/2014 від 12 лютого 2014 року  

III квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Аналіз регуляторного впливу

Авіаційні правила

Довідка ЄС

Наказ АПУ

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення

8 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила забезпечення екологічної безпеки ЦА» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та Додатку 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію III квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
9 Проект наказу  «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила метеорологічного обслуговування цивільної авіації» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
Проект АПУ
Наказ_166
Повідомлення про оприлюднення
Довідка_acquis_ЄС
Пояснювальна
10 Проект наказу «Про затвердження  Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та з метою актуалізації вимог до суб’єктів авіаційної діяльності, які здійснюють перевезення та обслуговування повітряних перевезень пасажирів і багажу  

ІІІ квартал

Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
11 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила використання повітряного простору України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
12 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Загальні правила польотів у повітряному просторі  України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IІI квартал Департамент аеронавігації
 
Наказ
Загальні правила польотів у повітряному просторі України
Аналіз регуляторного впливу
Пояснювальна
13 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила пожежної безпеки в цивільній авіації України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України та Додатку 12 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ІV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
14 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації навчальних закладів з підготовки персоналу з наземного обслуговування та кваліфікаційні вимоги до наземного персоналу» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України ІV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва
15 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент льотної придатності
16 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації суб’єктів, що надають послуги з сертифікаційного обслуговування» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІV квартал Департамент аеронавігації
17 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Положення про нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІV квартал Департамент аеронавігації
18 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 92, «Правила реєстрації авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент льотної придатності
19 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України, Частини М, 145, 66, 147, Т «Підтримання льотної придатності повітряних суден, авіаційних виробів, компонентів та обладнання та схвалення організацій та персоналу, що виконують ці завдання» Приведення у відповідність до Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 1321/2014 від 26 листопада 2014 зі змінами Регламентом Європейської Комісії (ЄС) № 2015/1536 від 16 вересня 2015 IV квартал Департамент льотної придатності
20 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила сертифікації та допуску до експлуатації наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) цивільної авіації України» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент аеронавігації
21 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Порядок надання дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання» Повітряний кодекс України ІІІ квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва наказ

Повідомлення про оприлюднення

Авіаційні правила

Аналіз регуляторного впливу

22 Проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Правила аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України» Повітряний кодекс України IV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Наказ 486 ДАСУ
Правила АРЗП
Аналіз_рег_ впливу_Ав_Правила_2017__Осн
Додатки
Наказ_ДАС_АРПЗП_ЦА-2017
23 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 92 «Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406MHz» Приведення у відповідність до вимог Повітряного кодексу України, міжнародних стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації IV квартал Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила
Аналіз регуляторного впливу
Наказ
Повідомлення про оприлюднення
24 Проект наказу Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, вимог Європейського агентства з безпеки авіації та Ради Європейського Союзу  IV квартал  Департамент авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Авіаційні правила
Аналіз
Довідка acquis communautaire
Наказ
Повідомлення на оприлюднення
Пояснювальна записка