Внутрішній аудит

З  01 лютого 2017 року в Державіаслужбі було введено штатну одиницю головного спеціаліста з внутрішнього аудиту.

Діяльність внутрішнього аудиту спрямована на удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного виконання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Державіаслужби та поліпшення внутрішнього контролю.

В 2017 році заплановано аудит за наступними напрямками:

Напрям внутрішнього аудиту Тема внутрішнього аудиту Період, який підлягає аудиту Термін проведення аудиту
1. Аудит відповідності Оцінка дотримання законодавства, планів, процедур щодо наглядових функцій Державної авіаційної служби України відповідно до вимог Положення про Державну авіаційну службу України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 2016 рік березень – квітень
2 Фінансовий аудит Аудит доходів та витрат  до Державного спеціалізованого фонду фінансування державних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 2016 рік травень – червень
3 Аудит відповідності Оцінка відповідності системи управління персоналом вимогам національного законодавства, дотримання законодавства, відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 2016 – червень 2017 жовтень – листопад
4 Фінансовий аудит Оцінка діяльності відділу договірної та господарської роботи щодо дотримання законодавства, планів, процедур з питань державних закупівель 2016 – червень 2017 листопад – грудень